Service

Vi utfører service og reparasjoner på de fleste symaskinsmerker. Vi har en egen reparatør som har over 30 års erfaring, både som reparatør og forhandler. Han har også jobbet i produksjonen på Husqvarna´s fabrikk og har meget høy kompetanse på symaskiner. Dette er også grunnen til at vi kan reparere så mange symaskiner i butikken, uten å sende de videre til leverandøren. Reparatøren kommer som regel en gang i uka, og vi har derfor kort ventetid på reparasjon og service.

service.JPG